Υπέρ της ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπέρ της ανοιχτής πρόσβασης στην πληροφορία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η  Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει επίσημα υπογράψει τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).

Ετσι η  επιστημονική παραγωγή να είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες μέσω του Διαδικτύου.

O κ. Ν. Μαρμαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, έχει ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας της ανωτέρω πρωτοβουλίας.