Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί νέα έκτακτη γενική συνέλευση, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επρόκειτο να λάβουν σήμερα απόφαση για το αν θα συνεχίσουν ή όχι τις κινητοποιήσεις τους, όμως, λόγω έλλειψης απαρτίας η γενική συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε.