"Νεκρό γράμμα" η ίση μεταχείριση στην απασχόληση

Τα σημαντικά εμπόδια, στα οποία προσκρούει η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης, τόσο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης όσο και στον ιδιωτικό τομέα καταγράφει η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η συγκεκριμένη έκθεση μάλιστα συντάχθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τα εργασιακά θέματα. Μέσα σε διάστημα ενάμιση έτους, η ανεξάρτητη αρχή χειρίστηκε 370 αναφορές πολιτών, έχοντας θετικά αποτελέσματα, δηλαδή επίλυση του προβλήματος, σε ποσοστό 52%.

Το κεντρικό θέμα της έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι «Άδειες ανατροφής παιδιού και ισότητα των φύλων στο Δημόσιο»

Την περίοδο αναφοράς της έκθεσης πολλές ήταν οι καταγγελίες λόγω φύλου, εγκυμοσύνης και μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, που αυξήθηκαν από 15% σε 27%.

Η εμπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη με το ΣΕΠΕ υπήρξε αποτελεσματική σε πολλές περιπτώσεις, καθώς όχι μόνον υπήρξε επιβολή προστίμων, αλλά και ανάκληση των απολύσεων.

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην απασχόληση. Ειδικότερα, η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στη δημόσια πολιτική βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, η δημόσια διοίκηση αγνοεί τη σχετική νομοθεσία, ακόμη και τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένα με αυτήν.

Επίσης, εκλείπουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου στους όρους των προκηρύξεων για προσλήψεις και στις διαδικασίες πρόσβασης σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Προβλήματα συναντά και η κατοχύρωση και λήψη της άδειας ανατροφής του παιδιού και για τον πατέρα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα αποτελούν εμπόδια για την απασχόληση των γυναικών.

Πηγή: newscode.gr