Ποιοι δικαιούνται έκπτωση -δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ

Μειωμένες τιμές κατά 50% και δωρεάν μετακίνηση για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών...

Μειωμένες τιμές κατά 50% και δωρεάν μετακίνηση για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών το 2011, προβλέπονται σε προσθήκη, που επέφερε το υπουργείο Υποδομών στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες.

Δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, κατά 50%παρέχεται στα:
α. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

γ. Οι μαθητές που είναι κάτοχοι μαθητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, οι φοιτητές/σπουδαστές που είναι κάτοχοι φοιτητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, δικαιούνται μειωμένης τιμής εισιτήρια και κάρτες σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

δ. Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή διαβατηρίου.

ε. Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

στ. Σπουδαστές Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

ζ. Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

η. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών αυτών, κάτοχοι κάρτας πολυτέκνου.

Δωρεάν μετακίνηση

Δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης παρέχεται στις εξής κατηγορίες επιβατών:

α. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών.

β. Οι οπλίτες θητείας όλων των Σωμάτων

γ. Οι κάτοχοι των καρτών ΑμεΑ

δ. Αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας

ε. Προσωπικό λιμενικού σώματος για εκτέλεση υπηρεσίας

στ. Ανάπηροι πολέμου και συνοδοί

ζ. Εργαζόμενοι Ο.Α.Σ.Α.- ΕΘΕΛ − ΗΣΑΠ −ΗΛΠΑΠ − ΑΜΕΛ − ΤΡΑΜ δωρεάν για το φορέα που εργάζονται μόνο.