Προς νέες ελλείψεις φαρμάκων

Προς νέες ελλείψεις φαρμάκων

Νέο πλήγμα στην υγεία του πληθυσμού αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας, φέρνουν οι νέες μειώσεις τιμών στα φάρμακα από τις 10 Φεβρουαρίου και μετά, από το νέο δελτίο τιμών που πρόκειται να εκδώσει τότε το υπουργείο Υγείας.

Η μείωση 7% κατά μέσο όρο που προβλέπεται να έρθει τον ερχόμενο μήνα, θα εξαφανίσει και τα ελάχιστα φάρμακα που έχουν πλέον απομείνει στην αγορά. Βέβαια, το υπουργείο εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις, όμως δεν έχουν την ίδια εντύπωση και οι υπόλοιποι παράγοντες που λειτουργούν την αγορά φαρμάκου.

Σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη, στα φάρμακα που έχει λήξει η προστασία της πατέντας ευρεσιτεχνίας και στα γενόσημα, μειώνονται κατά 10% οι τιμές αυτών που σήμερα κοστίζουν από 10 ευρώ και πάνω και κατά 5% οι τιμές αυτών που κοστίζουν σήμερα από 5-10 ευρώ.

Το νέο δελτίο τιμών, που θα ετοιμαστεί από τον ΕΟΦ και θα ισχύσει από τις 10 Φεβρουαρίου, θα χρησιμοποιήσει τις τιμές που ίσχυαν στην Ευρώπη στις 2 Ιανουαρίου. Για τα πρωτότυπα και τα μοναδικά φάρμακα θα ληφθεί υπ' όψιν ο μέσος όρος των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης.

Όπως τονίζεται εκ μέρους του υπουργείου: «από τους 9 προαπαιτούμενους όρους της τρόικας για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, το υπουργείο Υγείας αφορούν μόνο οι μειώσεις των τιμών των φαρμάκων». Στόχος είναι να εξοικονομηθούν στη διάρκεια του 2013 επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο δελτίο τιμών αναμένεται επίσης να συμπεριλάβει και διορθώσεις τιμών από λάθη που είχαν γίνει σε προηγούμενες τιμολογήσεις, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των φαρμάκων από την αγορά. Καθώς όμως οι διορθώσεις συνεπάγονται αυξήσεις τιμών, η αλλαγή της ημερομηνίας βάσει της οποίας υπολογίζονται οι μέσοι όροι των τιμών της Ευρώπης –στην περίπτωσή μας η 2α Ιανουαρίου 2013- θα οδηγήσει αναγκαστικά τις φαρμακευτικές σε υποβολή νέων στοιχείων ή θα φέρει πολύ μικρότερες αυξήσεις από τις αναμενόμενες.

Σα να μην έφταναν αυτά, το Μάρτιο θα υπάρξει ακόμη ένα δελτίο τιμών, το οποίο θα περιλαμβάνει 1.200 νέα γενόσημα, καθώς και κάποια από τα 200 καινοτόμα που έχουν ζητήσει να λάβουν τιμή προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά.