Στα τεθωρακισμένα του Έβρου ο Α/ΓΕΣ

Στα τεθωρακισμένα του Έβρου ο Α/ΓΕΣ

Ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κ.Γκίνης, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού, όπου ενημερώθηκε για επιχειρησιακά θέματα και θέματα που αφορούν στο προσωπικό.

Ειδικότερα, επισκέφθηκε την ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία και τους υφιστάμενούς της Σχηματισμούς ΧΧΙ, ΧΧΙΙΙ και ΧΧV Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες καθώς επίσης και την 29 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού. Κατά την παραμονή του στην ΧΧV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, ο Α/ΓΕΣ παρακολούθησε βολές πυροβόλου 120mm, από κινούμενα άρματα τύπου LEO2 HEL, κατά στόχων σε μεγάλες αποστάσεις. Στην ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία ενημερώθηκε για την πρόσφατη τροποποίηση εξαρτημάτων ρυμούλκησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι Μονάδες Τεθωρακισμένων που έχουν παραλάβει άρματα νέου τύπου, εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα ήδη υπάρχοντα άρματα περισυλλογής. Τέλος, ο Α/ΓΕΣ επιθεώρησε έργα υποδομής (κατασκευή οικημάτων στέγασης ΕΠΟΠ, υπόστεγων συντήρησης κτλ) στην Περιοχή Ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.