Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από Γάλλους!

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από Γάλλους!

Εξετάσεις με βάση το γαλλικό μοντέλο καλούνται να δώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι...

Ένα νέο σύστημα αξιολόγησης τριών επιπέδων για όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπάλληλους σχεδιάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με Γάλλους εμπειρογνώμονες.

Όπως διαρρέει το υπουργείο, στόχος τους αποτελεί εντός του επόμενου μήνα το νέο νομοσχέδιο να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ενώ η καθολικού τύπου διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί σε τρία επίπεδα και θα αρχίσει από φέτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Έθνος», η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης των ικανοτήτων του προσωπικού που θα επιφέρουν σαρωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί κατ' αρχάς στους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι δημόσιοι φορείς.

Τα τρία επίπεδα αξιολόγησης:

  • 1o επίπεδο: Προσωπικός φάκελος

Αρχικά, στο μικροσκόπιο θα μπουν πτυχία, σεμινάρια, δεξιότητες , όπως χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες κλπ, τόσο για τη νομιμότητά τους όσο και για την επικαιροποίησή τους.

  • 2ο επίπεδο: «Χαρτογράφηση» ικανοτήτων

Το τελικό επαγγελματικό προφίλ των υπαλλήλων, η «ακτινογραφία» των ικανοτήτων του προσωπικού, θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην τοποθέτησή τους, καθώς και στη μελλοντική στοχοθεσία που θα έχει ο κάθε υπάλληλος, αφού θα τοποθετείται σε περίγραμμα θέσης που θα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Στη συνέχεια σε κάθε υπουργείο θα οριστούν υπάλληλοι ως ελεγκτές του παραγόμενου έργου, οι οποίοι θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των ετήσιων στόχων, από την επόμενη χρονιά.

  • 3ο επίπεδο: Μέτρηση παραγωγικότητας

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει μέτρηση της παραγωγικότητας που θα γίνεται ετησίως από το 2014, για να εξακριβωθεί η επίτευξη των στόχων που θα τεθούν ανά υπάλληλο και οργανική μονάδα.

Οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν θα δώσουν εξετάσεις ενώ διαφορετική μέθοδος αξιολόγησης θα υπάρξει για τους γενικούς διευθυντές ή για εργαζόμενους με μεγάλη προϋπηρεσία.