Εισαγγελέας στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Εισαγγελέας στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος για όλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποδίδουν το μέρος των εσόδων τους που αναλογεί στο κράτος.

Πρέπει να καταβάλλουν το 10% για κάθε αυτοκίνητο στο δημόσιο, όπως και το παράβολο για τα εκπρόθεσμα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, κάποια ΚΤΕΟ παρότι τα εισπράττουν, παρακρατούν τα ποσά αυτά.