Θαύμα για υπερχρεωμένο και άνεργο πατέρα

Θαύμα για υπερχρεωμένο και άνεργο πατέρα

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η απόφαση του Εφετείου Ηρακλείου που «κούρεψε» κατά 70% το χρέος υπερχρεωμένου άνεργου πατέρα δύο παιδιών.

Ο πολίτης κατέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις του μετά την δραματική μείωση των εισοδημάτων του. Η παρουσίαση της περίπτωσης έχει ως εξής:

Ο άνθρωπος είναι έγγαμος, πατέρας δυο τέκνων, άνεργος από το 2010 όταν και απολύθηκε από την εταιρία στην οποία εργαζόταν, η σύζυγός του δημόσιος υπάλληλος. Εκκρεμεί και η δική της αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το prismanews.gr, το σύνολο των οφειλών του ανερχόταν σε 151.749,93 ευρώ σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο μια κατοικία επιφάνειας 70,30 τ.μ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην οποία ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ' αδιαιρέτου και η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας του.

Δείτε την απόφαση του Εφετείου

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου είχε κάνει πρωτοδίκως δεκτή την αίτηση του οφειλέτη και μια από τις τράπεζες άσκησε έφεση. Με οριστική απόφαση του το Εφετείο όρισε τα εξής:

1. Επί 4ετία, μηνιαία καταβολή του ποσού των 300 ευρώ συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές του.

2. Για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, (80.000 : 2 = 40.000 x 85% = 34.000 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 15 χρόνια.. Χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων για την προστασία της κύριας κατοικίας τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης. Πρόκυψε δηλαδή συνολικό κούρεμα χρέους κατά 70%.