Ενίσχυση στους δήμους για τα σχολεία

Ποσό 30- εκατ. ευρώ, που προέρχεται από τους...

Πόσο 30 εκατ. ευρώ, που προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, κατένειμε στους 325 δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση...

Εν τω μεταξύ, το οξυμένο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών όλων των κατηγοριών (ΑΜΕΑ, μουσικά σχολεία κλπ) συζήτησαν οι περιφερειάρχες στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε ομόφωνα να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, πρώτον, να ψηφίσουν άμεσα την τροπολογία για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών από τις καταργηθείσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεύτερον, να αποδώσουν στις περιφέρειες το σύνολο των οφειλόμενων χρημάτων προηγούμενων ετών και, τρίτον, να προχωρήσει η προετοιμασία για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του «Καλλικράτη» για μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους δήμους από την 1η Ιουλίου 2011, προκειμένου να μην υπάρχουν κενά και νέες αρρυθμίες.

Πηγή: newscode.gr