ΟΤΑ: Η προϋπηρεσία δεν "φέρνει" προαγωγή

Δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο προαγωγής...

Δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο προαγωγής η προϋπηρεσία στις δημοτικές επιχειρήσεις για το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν άμεσα την απόφαση.