Αλλαγές στις γονικές άδειες των αστυνομικών

Αλλαγές στις διευκολύνσεις των αστυνομικών για την ανατροφή των παιδιών τους επέρχονται με σχέδιο...

Αλλαγές στις διευκολύνσεις των αστυνομικών για την ανατροφή των παιδιών τους επέρχονται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με αυτές, ο γονέας αστυνομικός, εφόσον επιλέξει τη λήψη άδειας με αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού του, δεν μπορεί να τη διακόψει, και να ζητήσει την υπαγωγή του στο καθεστώς του μειωμένου ωραρίου και αντιστρόφως.

Ακόμη, κατά το Διάταγμα, η άδεια με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού δεν διακόπτεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής του γονέα σε νοσοκομείο ή όταν λαμβάνει αναρρωτική ή άλλη άδεια ή εάν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή εκτίει ποινή αργίας.

Στις περιπτώσεις δε, που οι μητέρες αστυνομικοί, οι οποίες έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών λάβουν άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη (κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού της ΕΛΑΣ), τότε ο πατέρας αστυνομικός δεν μπορεί να λάβει άδεια μετ’ αποδοχών για ανατροφή του παιδιού του.

Επίσης, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια με αποδοχές για την ανατροφή παιδιού ή την άδεια άνευ αποδοχών, δικαιούται μόνο ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.