Καταχρηστική η επίσχεση εργασίας σε προβληματικές εταιρίες

Καταχρηστική είναι η επίσχεση εργασίας στην οποία προβαίνει εργαζόμενος όταν δεν εισπράττει τα δεδουλευμένα του, εξαιτίας σοβαρών ...

Καταχρηστική είναι η επίσχεση εργασίας στην οποία προβαίνει εργαζόμενος όταν δεν εισπράττει τα δεδουλευμένα του, εξαιτίας σοβαρών αποδεδειγμένα οικονομικών προβλημάτων της εταιρίας.

Όπως επισημαίνεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου σε μια τέτοια περίπτωση η επίσχεση εργασίας υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στο άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα (περί καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών) και ο εργαζόμενος δε δικαιούται τους μισθούς υπερημερίας, καθώς η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή δυστροπία της επιχείρησης, αλλά στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση της.

Τους ανώτατους δικαστές απασχόλησε περίπτωση εργαζομένου από το 1987 σε συνεταιριστικό εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος στη Μαγνησία, που το 1993 παρουσίασε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.

Η καθυστέρηση καταβολής αποδοχών περίπου 14.000 ευρώ στον εργαζόμενο τον οδήγησε στην επίσχεση εργασίας. Τότε, η επιχείρηση κάλεσε τον εργαζόμενο να προσέλθει στην εργασία του δηλώνοντας ότι θα του καταβάλει μέρος των οφειλόμενων αποδοχών, κάτι που ο εργαζόμενος αρνήθηκε. Στη συνέχεια η επιχείρηση του επέβαλε πειθαρχική ποινή στέρησης αποδοχών δέκα ημερών, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας, ενώ τον κάλεσε να της γνωστοποιήσει εάν έχει πρόθεση να συνεχίσει την εργασία του, αλλά ο εργαζόμενος δεν απάντησε.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας, χωρίς όμως να του καταβάλει αποζημίωση.

Βάσει αυτών ο Άρειος Πάγος έκρινε πώς η επίσχεση εργασίας ήταν καταχρηστική. Αντίθετα έκρινε παράνομη τη μη καταβολή αποζημίωσης μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα εάν η συμπεριφορά του εργαζόμενου ήταν αντισυμβατική .