Ηλεκτρονική κάρτα για τους μετανάστες

Τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει δύο βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή μια ψηφιακή φωτογραφία...

Τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει δύο βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή μια ψηφιακή φωτογραφία προσώπου (τύπου διαβατηρίου) και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RFChip), ως μέσο αποθήκευσης, θα έχει πλέον η άδεια παραμονής των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

Η απόφαση για την ηλεκτρονική κάρτα που θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 20 Μαΐου 2011 ελήφθη από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση προκειμένου η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η έκδοση της κάρτας των αλλοδαπών, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, θα συνοδευτεί και με τον σταδιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε «υπηρεσίες μιας στάσης» («one stop shop»).

πηγή: newscode.gr