Κλειστή για τα πλοία η Διώρυγα της Κορίνθου

Κλειστή θα παραμείνει για 15 ημέρες η Διώρυγα Κορίνθου για τα πλοία...

Κλειστή θα παραμείνει για 15 ημέρες η Διώρυγα Κορίνθου για τα πλοία, λόγω κατάπτωσης πρανών. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από τη διενέργεια επιθεώρησης από τα τεχνικά συνεργία.

Η Διώρυγα δεν θα λειτουργεί μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Πηγή: www.thebest.gr