Πότε παίρνουν σύνταξη οι στρατιωτικοί

Οι στρατιωτικοί, που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010...

Οι στρατιωτικοί, που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 συμπληρώνοντας 24μισι έτη υπηρεσίας , οικογένειες με τρία παιδιά όπου και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών, είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου.

Σύμφωνα με διευκρινιστικό εγκύκλιο, που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης,  από την 1η Ιανουαρίου του 2011, αυξάνονται σταδιακά τα χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος και από1-1-2015 και μετά για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2010, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), εξακολουθεί να ισχύει ο παλαιότερος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία ακόμη και μετά την 1-1-2015.

Από το έτος 2011, τα χρόνια υπηρεσίας τα οποία απαιτούνται, αυξάνονται σταδιακά και φθάνουν ως τα 30 ½ χρόνια το 2014. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.

Ακόμη το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους έχουν τρία παιδιά, μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες στρατιωτικούς μητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών.


Μέχρι την ισχύ του νέου νόμου το δικαίωμα αυτό το είχαν μόνο γυναίκες στρατιωτικοί που είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και οι άντρες που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 δεκαοκταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή εικοσαετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι’ αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κλπ, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την Υπηρεσία.