ΑΕΔ: Μεγαλύτερες αποζημιώσεις από το δημόσιο

Με αυξημένους τόκους θα επιβαρύνεται πλέον το δημόσιο σε περίπτωση δικαστικής ήττας από πολίτες...

Με αυξημένους τόκους θα επιβαρύνεται πλέον το δημόσιο σε περίπτωση δικαστικής ήττας από πολίτες και επιχειρήσεις που διεκδικούν αποζημιώσεις για χρηματικές οφειλές. Αυτό αποφάσισε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο επιλύοντας τη διαφωνία που είχε ανακύψει μεταξύ των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με το ΑΕΔ, το οποίο τάχθηκε με τις θέσεις του ΣτΕ, η υποχρέωση καταβολής τόκων και τόκων υπερημερίας επί οφειλών του δημοσίου αρχίζει να «τρέχει» επί της επίδοσης της αγωγής. Με τον τρόπο αυτό το ΑΕΔ βάζει «τέλος» στη γνωστή πρακτική του δημοσίου να αποδίδει δηλαδή για την καθυστερημένη καταβολή οφειλών του προς ιδιώτες χαμηλότερο τόκο από το επιτόκιο υπερημερίας.

Ειδικότερα το ΑΕΔ έκρινε ότι όποιος υποβάλει αναγνωριστική αγωγή κατά του δημοσίου και δικαιωθεί δικαστικά τότε δικαιούται να λάβει τόκους υπερημερίας από την ημέρα που η αγωγή επιδόθηκε προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.