Κινητοποιήσεις συμβασιούχων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Οι συμβασιούχοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρηματοδότηση...

Οι συμβασιούχοι σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, η οποία, όπως λένε, έχει ως μία ακόμη συνέπεια την περικοπή των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες.

Συγκεκριμένα οι συμβασιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων :

Να καταργηθεί ο θεσμός των συμβασιούχων διδασκόντων και όλες οι ανάγκες των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να καλύπτονται με προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ. Οι όποιες πραγματικά έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται από διδάσκοντες με αξιοπρεπείς όρους. Να σταματήσει η επίκληση "έκτακτων αναγκών" ως πρόσχημα γενίκευσης της ελαστικής εργασίας.

Να μη μετατραπεί η βαθμίδα του λέκτορα σε βαθμίδα συμβασιούχων, επισφαλώς εργαζομένων χωρίς προοπτική εξέλιξης.

Nα μην επιστρέψουμε στο θεσμό των βοηθών.

Γενναία χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ και μελών ΕΠ σε όλα τα Τμήματα.