Πρωτιά των ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που προτιμούν τα ιδιωτικά σχολεία συγκεντρώνει η Ελλάδα...

Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που προτιμούν τα ιδιωτικά σχολεία συγκεντρώνει η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ. Συγκεκριμένα, το 6% του συνόλου των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης φοιτά σε ιδιωτικά σχολεία.

Παρά τα στοιχεία, τα ιδιωτικά σχολεία αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο κακό κι όχι ως λειτουργικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Θ. Ζαχόπουλος επισημαίνει ότι στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.00 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί.

Εάν οι μαθητές αυτοί φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία, η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα ανερχόταν σε 650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ασφαλιστικά ταμεία εισπράττουν περίπου 170 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των ιδιωτικών σχολείων.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

* Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για το «νέο σχολείο», υπόσχεται σημαντικές αλλαγές, μεταξύ άλλων, σε θέματα που άπτονται της εισαγωγής νέων συστημάτων εκπαίδευσης (π.χ. ψηφιακή σύγκλιση), της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της διεύρυνσης της φροντίδας μαθητών ΑμεΑ κ.ά.

* Είναι έκδηλη, γι άλλη μία φορά, η απουσία δομικών αλλαγών του ισχύοντος καθεστώτος για τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

* Ο ασφυκτικός κλοιός του κράτους και η παρεμβατικότητά του στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην ίδρυση ενός ιδιωτικού σχολείου και στο εργασιακό καθεστώς, αλλά είναι συνεχής σχεδόν στο σύνολο των λειτουργιών του.

Πηγή: newscode.gr