Χρήσιμος οδηγός για τους ημιυπαίθριους

Μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες...

Μέχρι και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων.

Στην εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται όλα τα ακίνητα με οικοδομική άδεια, που εκδόθηκε, ή αναθεωρήθηκε μέχρι την 2α Ιουλίου 2009.

Δεν εντάσσονται τα εκτός σχεδίου, ή εκτός ορίων οικισμών, ακίνητα, που βρίσκονται σε ρέματα, βιότοπους, αιγιαλό, δάση και αναδασωτέες περιοχές.

Επίσης, εντάσσονται οι ημιυπαίθριοι χώροι, που κλείστηκαν παράνομα ή άλλαξαν χρήση, αλλά που βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο όγκο του κτηρίου.

Για τους ιδιοκτήτες, που δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τους ημιυπαίθριους χώρους του ακινήτου τους και για να μη χαθούν στο «λαβύρινθο» της γραφειοκρατίας, παραθέτουμε ένα χρήσιμο οδηγό.

-Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, η οποία θα συνοδεύεται από:

1. Αίτηση και έντυπο παρατηρήσεων

2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη σε δύο αντίτυπα

3. Παράβολο 250 ευρώ (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) ή 350 ευρώ (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων, πλην ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) από Δημόσιο Ταμείο.

4. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής του, όπως αυτή προκύπτει, σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η Τεχνική Έκθεση Μηχανικού συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία συλλέγει ο ενδιαφερόμενος από την πολεοδομία περιοχής του κτηρίου:

Α. Στέλεχος οικοδομικής άδειας του κτηρίου.

Β. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

Γ. Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας, που άλλαξε χρήση.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του πλήρους φακέλου στην αρμόδια πολεοδομία, θα πρέπει όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, ή Αστυνομικά Τμήματα (σσ. για τους ευρισκόμενους εκτός της Επικράτειας από την Προξενική Αρχή). Ο φάκελος πρέπει να ταχυδρομηθεί, το αργότερο μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 2010.

- Μπαίνει σφραγίδα καταχώρησης στην αίτηση του ιδιοκτήτη. Αντίγραφο της αίτησης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και στον πίνακα, που υπάρχει στο πίσω μέρος της αίτησης, καταγράφονται τυχόν ελλείψεις.

- Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου, μπαίνει στην αίτηση του ιδιοκτήτη και η σφραγίδα πληρότητας.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, οι δύο σφραγίδες μπορούν να μπουν ταυτόχρονα.

- Η πολεοδομία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κ.λπ.), ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα.

- Σε διάστημα το πολύ 60 ημερών και αφού διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, στέλνεται από την πολεοδομία στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου, στο οποίο θα αναγράφεται τόσο το συνολικό ποσό του ειδικού προστίμου, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης. Το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, είτε σε έξι δόσεις.

- Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου, που θα έχει πάρει από την πολεοδομία με επικολλημένο τον κωδικό πληρωμής και θα καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή σε τραπεζικά υποκαταστήματα.

- Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα παραστατικά πληρωμής στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη μπαίνει η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

- Η πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία, ανά δήμο, του ειδικού προστίμου σε ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Να δοθεί παράταση

Να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων ζήτησε ο κ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α) μιλώντας στο newsbomb.gr.

Αιτιολογώντας το αίτημά του περί παράτασης, είπε, πως θα πρέπει να δοθεί για να καλύψει την ισχύ τυχόν μέτρων, που έχουν σχέση με την αυθαίρετη δόμηση τουλάχιστον για μικρά εμβαδά αντίστοιχα με τους ημιυπαίθριους.