Προσοχή, έργα!

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και καθαρισμού των φρεατίων τους θα πραγματοποιηθούν...

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και καθαρισμού των φρεατίων τους θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο σε υπόγειες διαβάσεις.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στις διαβάσεις:

• Κηφισού - Καβάλας

• Θηβών - ΕΟ Αθηνών Κορίνθου

• Διασταύρωση Μαγούλας

Οι εργασίες θα ξεκινούν από τις 6:00 το πρωί, έως τις 19:00 το απόγευμα και θα περιορίζονται κάθε φορά σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.