Εργασίες σε υπόγειες διαβάσεις

Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε υπόγειες...

Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων.

Οι εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και καθαρισμού των φρεατίων θα ξεκινήσουν αυτές τις δυο ημέρες από τις 6:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα. Τις ώρες αυτές η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Οι εργασίες θα γίνουν στις διαβάσεις:

- Θηβών - ΕΟ Αθηνών Κορίνθου
- Κηφισού – Καβάλα
- Διασταύρωση Μαγούλας