"Φρένο" στις προσλήψεις στο Δημόσιο βάζει ο Ραγκούσης

"Φρένο" στους διορισμούς επιτυχόντων από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα των οποίων εκδόθηκαν το 2009...

"Φρένο" στους διορισμούς επιτυχόντων από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα των οποίων εκδόθηκαν το 2009, βάζει με σχετική εγκύκλιο ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου καλούνται -µε την εν λόγω εγκύκλιο- να µην προβούν σε διορισµό ή πρόσληψη προσωπικού έως ότου εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων στην κάλυψη αναγκών, καθώς και των θέσεων που θα εγκριθούν τελικώς ανά φορέα και υπηρεσία.

Από τα υπουργεία και άλλους φορείς, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα για περίπου 16.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού, εκ των οποίων θα ικανοποιηθεί η κάλυψη µόνο 10.600 θέσεων, σύµφωνα µε τον κανόνα «ένα προς πέντε».

Στον κανόνα περιλαµβάνονται εκτός από τις νέες προσλήψεις και οι µετατάξεις, οι διορισµοί επιτυχόντων σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ -που βάσει νοµοθετικής ρύθµισης γίνονται πλέον σταδιακά- καθώς και οι διορισµοί που επιτάσσονται από ειδικές διαδικασίες (π.χ. δικαστικών αποφάσεων).

Για τον λόγο αυτό, η εγκύκλιος ορίζει πως οι φορείς οφείλουν «να µην προβούν στην έκδοση και δηµοσίευση αποφάσεων διορισµού/πρόσληψης προσωπικού (διοριστέων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ µε οριστικά αποτελέσµατα), καθώς επίσης και οποιασδήποτε άλλης απόφασης διορισµού προσωπικού (µονίµου και αορίστου χρόνου) βάσει ειδικών διατάξεων, πριν εκδοθούν οι αποφάσεις του υπουργού εσωτερικών και του υπουργού οικονοµικών».

Στον κανόνα υπάγονται και οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, για τα Σώµατα Ασφαλείας, για το Λιµενικό Σώµα καθώς και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τοµέα υγείας.