Δικηγόροι διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στη Δικαιοσύνη

Δέκα δικηγορικοί σύλλογοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας...

Δέκα δικηγορικοί σύλλογοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Δικαιοσύνης, με την οποία αυξήθηκαν σημαντικά τα έξοδα της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα αυξήθηκε κατά 1000% το παράβολο υποβολής μήνυσης και 500% η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Για το λόγο αυτό οι δικηγορικοί σύλλογοι Ιωαννίνων, Άρτας, Σύρου, Κω, Χίου, Αιγίου, Λαμίας, Φλώρινας, Κατερίνης και Αλεξανδρούπολης κατήγγειλαν την επίμαχη αύξηση ως αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και την Ελληνική Νομοθεσία.

Όπως τονίζουν στην προσφυγή η αύξηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά φόρο διότι «δεν συνδέεται με κάποια ειδική αντιπαροχή στον μηνυτή, ούτε συνάπτεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο με το κόστος της πράξεως της οποίας αποτελεί αντιπαροχή, ώστε να δύναται να χαρακτηριστεί ως τέλος».