Για"απόσυρση" η ...απόσυρση

Στο … «συνεργείο» στέλνει το μέτρο της απόσυρσης

Στο … «συνεργείο» στέλνει το μέτρο της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από αναφορές που κατέθεσαν ενδιαφερόμενοι.

Η ανεξάρτητη αρχή διαπιστώνει προβλήματα στην επιλογή του έκτακτου νομοθετικού εργαλείου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και στην υλοποίηση του μέτρου.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την κατάργηση των οικονομικών κινήτρων αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων, διατηρήθηκε η επιβολή του λεγόμενου «περιβαλλοντικού τέλους» με βάση την ηλικία του οχήματος, γεγονός, που εγκλώβισε πολλούς ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων με χαμηλό, συνήθως, εισόδημα.