Μειώθηκαν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Τη μείωση του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης....

Τη μείωση του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης του μηνός Απριλίου του 2010, που ανακοίνωσε το ΙΚΑ μετά την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Συνολικά. τον Απρίλιο του 2010 υποβλήθηκαν Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις από 255.813 επιχειρήσεις. Δηλώθηκαν 1.828.162 εργαζόμενοι από τους οποίους 1.730.829 σε κοινές επιχειρήσεις και 97.333 σε οικοδομικά έργα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,87% των ασφαλισμένων, ενώ το μέσο ημερομίσθιο με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται σε 60,07 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.485,84 ευρώ. Σε μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 30,66 και ο μέσος μισθός σε 555,48 ευρώ.

Το μέσο ημερομίσθιο γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αντιπροσωπεύει το 83,53% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών ενώ στη μερική απασχόληση το 87,47%.

Οι αλλοδαποί αποτελούν το 13,02% των ασφαλισμένων.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2009, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά περίπου 15%, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά περίπου 4%.

Μείωση κατά 4,58% σημειώθηκε στον αριθμό των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση, ενώ αυξημένοι κατά 4,15% ήταν οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Κατά δύο μονάδες υποχώρησε το ποσοστό εργαζομένων κάτω των 29 ετών, και διαμορφώθηκε στο 25,17%, ενώ μείωση 1,5% εμφάνισαν και οι εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 39 ετών.


Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 0,20%, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών, που διαμορφώθηκε στα 45,13%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,8% στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,6% και στο σύνολο κατά 4,05%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,89% στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,98%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 4,76% και ο μέσος μισθός κατά 7,9%.

Από τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (56,61%) απασχολούνται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» το 17,86% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», και το 9,90% ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην Αλβανών υπηκόων και υπηκόων της Ε.Ε), το 56,61% εργάζονται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες» το 15,12% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», και το 10,43% ως ειδικευμένοι τεχνίτες.
 

Πηγή: newscode.gr