Ένας στους δέκα δεν πληρώνει διόδια

Το 13% των οδηγών, που κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο...

Το 13% των οδηγών, που κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν καταβάλει διόδια, σύμφωνα με έρευνα των εταιρειών Invision και Metron Analysis για λογαριασμό των κοινοπραξιών των μεγάλων οδικών αξόνων.

Επίσης, η έρευνα επισημαίνει ότι τρεις στους τέσσερις οδηγούς έχουν χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο τους αυτοκινητοδρόμους που έχουν διόδια.

Στους λόγους για τους οποίους αποφεύγουν τους εναλλακτικούς δρόμους προτάσσουν τον μεγαλύτερο χρόνο (50,8%), την χειρότερη ποιότητά του (31,5%) και την μεγαλύτερη απόσταση (10%).

Στα άλλα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν επτά στους δέκα οδηγούς κρίνουν λίγο ή καθόλου ασφαλές το οδικό δίκτυο της περιοχής όπου διαμένουν.

Στην συντριπτική τους πλειονότητα οι οδηγοί θεωρούν ότι, η αποπεράτωση των μεγάλων οδικών αξόνων θα επηρεάσει θετικά στην ασφάλεια των μετακινήσεων (95,8%), στην ποιότητα ζωής των πολιτών (89,1%), στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (84,5%) και στην οικονομία της χώρας (70,9%).

Αντίθετα, μόλις οι μισοί (52,2%) εκτιμούν ότι η δημιουργία των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων θα επηρεάσει θετικά το περιβάλλον.

Ακόμη, οι περισσότεροι οδηγοί χαρακτηρίζουν επιβεβλημένη την βελτίωση των υπαρχόντων εθνικών οδικών αξόνων (96%) και χρήσιμη την ανάπτυξη νέων αυτοκινητοδρόμων (83%).


Κατά τα άλλα, ένας στους δύο οδηγούς λέει ότι χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του λιγότερο συχνά σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και των οικονομικών δυσκολιών.