Οι αγρότες αποκτούν μητρώο

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ενιαίο...

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων.

Στόχοι του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση, είναι η διασφάλιση της πληρωμής των αγροτών για την πώληση των προϊόντων τους, η διατήρηση αλώβητης της ποιότητας που διαθέτει το προϊόν στο χωράφι, μέχρι να φτάσει αυτό στον καταναλωτή και η διαφάνεια στην αλληλουχία των προσώπων που μεσολαβούν.

Στο μητρώο, εγγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά, αφορούν σε στοιχεία για την οικονομική και συναλλακτική φερεγγυότητα των εγγεγραμμένων - και σ’ αυτά περιλαμβάνεται και εγγυητική επιστολή, ύψους από 5.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε εμπόρου.