Οι περικοπές στο Δημόσιο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία που αποτυπώνουν την ...

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία που αποτυπώνουν την μισθολογική κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, που θα αποτελέσουν τη βάση των διαπραγματεύσεων για το ενιαίο μισθολόγιο. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση την οποία συνέταξαν τα μέλη της επιτροπής των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών έχει ήδη αποσταλεί στην ΑΔΕΔΥ.

Το ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο και αφορά τη μισθοδότηση 768.000 δημοσίων υπαλλήλων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Οι μεγαλύτερες αμοιβές παρατηρήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών και ακολουθούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Η αμοιβή ενός νέου διορισμένου στο υπουργείο Οικονομικών ξεπερνά κατά 40% το μέσο όρο των αμοιβών των άλλων υπουργείων, ενώ για έναν υπάλληλο με 33 χρόνια υπηρεσίας ξεπερνά το μέσο όρο των αμοιβών κατά 55%-64%.

Στα άλλα δύο υπουργεία, δηλαδή τα Εσωτερικών και Δικαιοσύνης οι αμοιβές υπερβαίνουν το 8-12% και 7-14% αντίστοιχα από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέχρι την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους νεοδιορισμένους.

Οι χαμηλότερες αμοιβές παρατηρήθηκαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το πολιτικό προσωπικό, κατά 20% έναντι του μέσου όρου, στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείας κατά 19% από το μέσο όρο.

Επίσης, το 50% των υπαλλήλων λαμβάνει το ποσό των 1.639 ευρώ, ενώ μόλις το 0,4% πληρώνεται με ποσό 5.856 ευρώ.

Η μισθολογική δαπάνη που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε το 2010 κατά 11% έναντι του 2009, μείωση που οφείλεται πρωτίστως στη μείωση των επιδομάτων και δευτερευόντως στην αποχώρηση των 53.000 υπαλλήλων από το Δημόσιο.

Στην έκθεση της επιτροπής αποτυπώνεται αναλυτικά ο αριθμός των εργαζομένων ανά τομέα του δημοσίου, ενώ θα αναλύονται οι μισθολογικές διαφορές. Παράλληλα θα διατυπώνονται προτάσεις για την ανακατανομή του προσωπικού στη δημόσια διοίκησης.

Όπως αναφέρουν, σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων αναφορικά με τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τη διάρθρωση των αμοιβών, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών άλλων χωρών ως προς το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα.

Πέραν των στοιχείων, στην έρευνα περιλαμβάνονται και εκτιμήσεις για το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί η μισθολογική δαπάνη κατά την περίοδο 2011-2013.

 

Πηγή: newscode.gr