Πρωτόκολλο κατά των βασανιστηρίων υπεγράφη από τον Α. Μητσιάλη του ΟΗΕ

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής...

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) υπέγραψε χτες ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης Αναστάσης Μητσιάλης.

Βασικοί στόχοι του Πρωτοκόλλου είναι η παρακολούθηση από ειδικές ανεξάρτητες και εθνικές επιτροπές σε τόπους που παρατηρούνται περιστατικά βίας στέρησης δικαιωμάτων και ελευθεριών, βασανισμοί καθώς και απάνθρωπη ή εξευτελιστικής μεταχείριση ή και τιμωρία.

Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της 57ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2002, αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2006.

Μέσα στις προτεραιότητες του Πρωτοκόλλου είναι η 25μελής επιτροπή που θα συνταχθεί να εργάζεται μέσα στα πλαίσια της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της αμεροληψίας, της μη επιλεκτικότητας, της καθολικότητας και της αντικειμενικότητας. Τα ακράτη που θα υπογράψουν το Πρωτόκολλο, πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μηχανισμών πρόληψης σε εθνικό επίπεδο και να εγγυάται την ανεξαρτησία της λειτουργίας του μηχανισμού και των εργαζομένων σ’ αυτό, όπως επίσης και να τους παρέχει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους φυλακισμένους και τους όρους κράτησής τους, πρόσβαση στους χώρους κράτησης κλπ.


Για την εφαρμογή του στη χώρα μας πρέπει να επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.