Αλλάζουν ασφάλιση οι εργαζόμενοι στην ΤτΕ

Σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου καταργείται από 1ης Ιανουαρίου...

Σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου καταργείται από 1ης Ιανουαρίου η ένταξη του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης Ελλάδος στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Στο εξής η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της, ως προς τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, ενώ από την ίδια ημερομηνία παύει η ασφάλιση του προσωπικού της στον κλάδο Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.