Στον …αέρα τα επιδόματα

Τα κριτήρια για 18 κοινωνικά επιδόματα επανεξετάζει η κυβέρνηση...

Τα κριτήρια για 18 κοινωνικά επιδόματα επανεξετάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας ξεκίνησε τη διαδικασία καταγραφής των επιδομάτων με την… ευχή η σχετική μελέτη να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Στόχος είναι να σχεδιαστούν νέα και διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ώστε η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται με βάση το ύψος του συνολικού εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων.

Ενδεικτικά, μερικά από τα επιδόματα που θα επανεξεταστούν, είναι το Επίδομα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, έως 29 ετών, που παραμένουν άνεργοι για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημέρα εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων, η Επιδότηση ενοικίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους ανέργους έως 29 ετών και η Επιδότηση της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.