Αλλάζει ο σχολικός χάρτης της χώρας

Ο νέος σχολικός χάρτης της χώρας που ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, θα είναι κατά 1.056 σχολεία...

Ο νέος σχολικός χάρτης της χώρας που ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, θα είναι κατά 1.056 σχολεία λιγότερα τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται. Κι ενώ συγχωνεύονται 1.933 σχολεία, προκύπτουν 877 νέα, στην μεν πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται 1.523 , στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται 410 σχολεία. Στο σύνολο προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως.

Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας, θα διατηρήσει το πλαφόν των 25 μαθητών ανά τάξη, με μια προσαύξηση 10% μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε δελτίο τύπου του υπουργείου επισημαίνεται, ότι «Δημιουργούνται σχολεία που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα».