"Ανάσα" για τους άνεργους 60αρηδες

Το ΙΚΑ δίνει διευκολύνσεις στους ανέργους μεγάλης ηλικίας για να βγουν στη σύνταξη...

Διευκολύνσεις στους ανέργους ηλικίας 55 έως 64 ετών για την απονομή σύνταξης δίνει το ΙΚΑ μέσω προγραμμάτων αυτασφάλισης.

Εγκύκλιος του Ιδρύματος προβλέπει ότι, εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, παρότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη υπουργικές αποφάσεις.

Μάλιστα ο εργοδότης, που απέλυσε εργαζόμενους ηλικίας 55 έως 60 ετών, υποχρεούται να συμμετέχει στην αυτασφάλιση με το 50% του κόστους για διάστημα τριών ετών. Στην περίπτωση ασφαλισμένων ηλικίας 60 έως 64 ετών ο εργοδότης θα καλύπτει το 80% της αυτασφάλισης για τρία χρόνια.

Το υπόλοιπο μέρος του κόστους μπορεί να καλύπτεται με ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΟΑΕΔ ή την ένταξη των απολυόμενων στα προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων.

Όμως για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.