Πού θα γίνουν οι 777 προσλήψεις του υπ. Πολιτισμού

Πού θα γίνουν οι 777 προσλήψεις του υπ. Πολιτισμού

Από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνουν 777 προσλήψεις, εν όψει της Ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και θα αφορούν φύλακες σε μουσεία αλλά και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων σε εφορίες αρχαιοτήτων.

Οι προσλήψεις, θα γίνουν στο πλαίσιο των 30000 θέσεων που θα προκηρύξει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσω του ΟΑΕΔ, ωστόσο οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στο υπουργείο Πολιτισμού, θα προσληφθούν μεταγενέστερα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους μουσειακούς χώρους

Που θα γίνουν οι προσλήψεις:

Στην Αττική θα γίνουν 401 προσλήψεις σε μουσειακούς χώρους και εφορείες αρχαιοτήτων

Στην Αργολίδα θα γίνουν 33 προσλήψεις

Στην Ηλεία ζητούνται 81 άτομα

Στην Ημαθία ζητούνται 27 άτομα

Στο Ηράκλειο θα γίνουν 102 προσλήψεις

Στη Θεσσαλονίκη θα καλυφθούν 46 θέσεις εργασίας

Στην Κορινθία θα γίνουν 25 προσλήψεις

Στη Λακωνία ζητούνται 17 εργαζόμενοι

Στο Λασίθι ανοίγουν 15 θέσεις εργασίας

Στην Πέλλα ζητούνται 14 άτομα

Στη Φωκίδα ανοίγουν 16 θέσεις εργασίας

Τι προσόντα απαιτούνται

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά τυπικά προσόντα, ωστόσο οι υπάλληλοι φύλαξης χρειάζεται να έχουν: Πτυχίο, ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο με ειδικότητα Φύλακα Μουσείου και Αρχαιολογικών χώρων Ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ, ή ΕΠΛ, ή ΤΕΛ, ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής και της αλλοδαπής γλώσσας, Πολύ καλή γνώση αγγλικών-