«Αγροτικό» ίντερνετ και στη Θεσσαλία

«Αγροτικό» ίντερνετ και στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλική ύπαιθρος ανήκει στις περιοχές εκείνες που θα αποκτήσουν καλωδιώσεις για δίκτυο μεγάλων ταχυτήτων.

Ο σχετικός διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και πρόκειται να προκηρυχθεί σύντομα από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για έργο μαμούθ, προϋπολογισμού 161 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην «ψηφιοποίηση» της χώρας. Η Ελλάδα στον τομέα αυτόν υστερεί σημαντικά καθώς υπολογίζεται ότι 800.000 κάτοικοι δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ.

Το έργο έχει χωριστεί σε τρείς γεωγραφικές ζώνες και η Θεσσαλία βρίσκεται στις περιοχές της δεύτερης ζώνης για την οποία προβλέπεται να δαπανηθούν 60 εκ. ευρώ.

Εφ. Κόσμος