Έλεγχοι του ΕΦΕΤ στα Ιαπωνικά προϊόντα

Επί ποδός βρίσκεται ο ΕΦΕΤ σχετικά με τα Ιαπωνικά προϊόντα, στα οποία διενεργεί προληπτικούς ελέγχους...

Επί ποδός βρίσκεται ο ΕΦΕΤ για τα Ιαπωνικά προϊόντα, στα οποία διενεργεί προληπτικούς ελέγχους για ραδιενέργεια.

Τα προϊόντα εξετάζονται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας - Περιβάλλοντος του "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος" και μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές σχετικών προϊόντων.

Όπως ανακοινώνει ο φορέας, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρεσίες τροφίμων, προκειμένου να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Οι ιαπωνικές αρχές ενημέρωσαν ότι, έχουν προβεί σε σχετικούς ελέγχους σε προϊόντα στη χώρα τους και μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά ως προς την ύπαρξη ραδιενέργειας.