Μεγάλες αλλαγές στις οικοδομικές άδειες

Ριζικές αλλαγές στον πλήρη διαχωρισμό των αρχών αδειοδότησης και των αρχών ελέγχου...

Ριζικές αλλαγές στον πλήρη διαχωρισμό των αρχών αδειοδότησης και των αρχών ελέγχου, την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης, τη διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής και δημοσίευσης των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Σηφουνάκης , μιλώντας στο 11οΠανελληνίο Συνεδρίο των Αρχιτεκτόνων


Σε ότι αφορά το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, η πρόθεση του ΤΕΕ να διαχωριστούν οι μελέτες κατά ιδιότητα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, θα οδηγήσουν στην συγκρότηση ενός φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά, στατικά και μηχανολογικά, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό.