Πρόστιμα για παράνομες πινακίδες

Η δημοτική αρχή Πάτρας προχωρά στην επιβολή προστίμων...

Η δημοτική αρχή Πάτρας προχωρά στην επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες επιγραφές καταστημάτων. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 600 ευρώ ανά περίπτωση για συνολικά επτά καταστήματα.
Πάντως ο Δήμος είχε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων να προχωρήσουν στην αφαίρεσή τους, εκείνοι ωστόσο τον αγνόησαν.