Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την διαχείριση...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, θα πραγματοποιήσει ο δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε 25 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε διάστημα δυόμιση μηνών, ενώ η διάρκεια κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης είναι 4 ώρες.