Περισσότεροι δικαιούχοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου-Ξεπέρασαν τις 300.000 οι αιτήσεις

Την υπαγωγή περισσότερων δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στη γνωμοδότηση της ΡΑΕ προβλέπεται αύξηση έως και 40 % του ορίου κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων καθώς και αύξηση του εισοδηματικού ορίου για τα άτομα με αναπηρία.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τις κατηγορίες χαμηλού εισοδήματος και ανέργων αυξάνεται από 1000 κιλοβατώρες σε 1400 ενώ για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία από 1200 κιλοβατώρες σε 1600.

Τα άτομα με αναπηρία θα εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά το αφορολόγητο όριο για τους τρίτεκνους.


Ποιοι δικαιούνται Κοινωνικό Τιμολόγιο

1. Άτομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 - 1.400 κιλοβατώρες

2. Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο της κατηγορίας τους και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 - 1.600 κιλοβατώρες

3. Άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών την 30/11/10, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών -συνταξιούχων, στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 - 1.400 κιλοβατώρες.

4. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο, όπως αυτό διαμορφώνεται με συνυπολογισμό όλων των ατόμων της οικογένειας με αναπηρία (67% και άνω) και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 - 1.600 κιλοβατώρες

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να γνωστοποιούν τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος των ενδιαφερομένων δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:

1. Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει.

2. Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

3. Στις περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) και τηλεφωνικά στα 210 9797400 και 210 9298000.

Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής περί τους 300.000 καταναλωτές, έναντι 1 εκατ. δικαιούχων.