«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέσσερα είναι τα κεφάλαια που ξεχωρίζουν στο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε.

Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Η εποπτεία τους οργανώνεται μέσω μιας αρχής η οποία θα εξετάζει εθνικά μητρώα και περιοδική αξιολόγηση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών. Έτσι, προβλέπεται θεσμική οργάνωση στη σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων.

Στο τρίτο, καθορίζεται η χρηματοδότηση, όπως και τα αναπτυξιακά κίνητρα των παραγωγών, ενώ τέλος στο τέταρτο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000.