Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή του Δήμου Αμφίκλειας

Απέρριψε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτημα του Δήμου Αμφίκλειας Νομού Φθιώτιδας...

Απέρριψε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτημα του Δήμου Αμφίκλειας Νομού Φθιώτιδας, που ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο Προεδρικό Διάταγμα του 2004, με το οποίο τμήμα της πόλης  (τομείς Α, Β1 και Δ) χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακό και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης του.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Δήμου και ειδικά αυτόν περί πολεοδομικών παρεκκλίσεων.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ο Δήμος ότι ενώ στον τομέα Δ διατηρούνται οι υφιστάμενες πολεοδομικές παρεκκλίσεις, στους τομείς Α και Β1 καταργούνται κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών.