Σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών αρχίζει την επόμενη σχολική χρονιά...

Σημαντικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, την πρόσβαση σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αλλά και τη διοικητική δομή των σχολείων επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με έρευνα των «Νέων», το νέο πρόγραμμα σπουδών αρχίζει την επόμενη σχολική χρονιά (2011-2012) με την Α΄ Λυκείου, ώστε κλιμακωτά να επεκταθεί η νέα δομή και στις επόμενες τάξεις.

Οι µαθητές της φετινής Γ΄ Γυµνασίου θα είναι οι πρώτοι που θα φοιτήσουν τον Σεπτέµβριο του 2011 στη νέα Α’ τάξη του Λυκείου.

Παράλληλα, όσοι φοιτούν σήµερα στο Γυµνάσιο θα αποτελέσουν την πρώτη «φουρνιά» που θα αντιµετωπίσει τα νέα προγράµµατα σπουδών. Η Α’ Λυκείου θα είναι τάξη γενικής παιδείας και θα λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ Γυµνασίου και Λυκείου, ενώ η Β’ και Γ’ θα αποτελέσουν τάξεις προοδευτικής εµβάθυνσης και εξειδίκευσης.

Στην Α' Λυκείου θα διατηρηθεί ο βασικός κορμός των σημερινών υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία και Θρησκευτικά. Τα µαθήµατα επιλογής θα κατατάσσονται σε οµάδες, τις οποίες θα επιλέγουν οι µαθητές, ενώ επίσης θα υπάρχουν ώρες για δραστηριότητες ως μαθήματα επιλογής.

Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται και τρία κοινά μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία και Σχέδιο Έρευνας. Στη Β' Λυκείου θα μειώνεται σημαντικά το σκέλος των Αρχαίων Ελληνικών και θα εξαφανίζεται σχεδόν στη Γ' τάξη.

Μετά την Α’ Λυκείου που χαρακτηρίζεται τάξη γενικής παιδείας, η Β' και η Γ' τάξη του Λυκείου µετατρέπονται σε προθάλαµο της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις δυο αυτές τάξεις, οι µαθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά µαθήµατα, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες µε βάση τα οποία θα οδηγούνται στην οµάδα σχολών της επιλογής τους.

Οι Κατευθύνσεις είναι αρχικά δύο στη Β’ Λυκείου, ενώ εξειδικεύονται στη Γ’ Λυκείου σε τρεις, που αντιστοιχούν στις βασικές κατηγορίες σχολών: Πολυτεχνικές Μαθηµατικοφυσικές και Ιατρικές, Οικονοµικές, Πολιτικές, Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές, Νοµικές και Φιλοσοφικές. Οι σχολές θα είναι αυτές που θα καθορίζουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα.

Η εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Με το νέο σύστηµα οι υποψήφιοι θα µπαίνουν σε σχολή και όχι σε τµήµα. Στο πλαίσιο αυτό η µονάδα υποδοχής του φοιτητή (το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15) θα είναι η σχολή που θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγράµµατος σπουδών του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανοµή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας µαθήµατα). Με λίγα λόγια, οι τελειόφοιτοι του Λυκείου θα εισάγονται στις νέες σχολές, θα παρακολουθούν κύκλους µαθηµάτων και ύστερα από εξετάσεις θα κατευθύνονται στην εξειδίκευση που επιθυµούν.

Οι φοιτητές δηλαδή θα εντάσσονται στα επιµέρους προγράµµατα σπουδών της σχολής µετά το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα µε τις επιδόσεις και τις προτιµήσεις τους.

Δημοτικά-Γυμνάσια

Από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρµοστούν νέα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αρχή θα γίνει πιλοτικά σε 110-130 Δηµοτικά και Γυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012-2013 θα γενικευτούν σε όλα τα σχολεία.

Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισµού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία.

Διοίκηση σχολείων

Φέτος δεν θα γίνουν νέες κρίσεις Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις - επιλογές Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να προκηρυχθούν περίπου 10.000 θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Στο σχέδιο νόµου που έχει καταρτίσει το υπουργείο Παιδείας για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης» αποδυναµώνεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι συλλογικό όργανο, και αρµοδιότητές του µεταφέρονται στον διευθυντή, που έχει πλέον αναβαθµισµένο και κυρίαρχο ρόλο, καθώς επιφορτίζεται και πολλές από τις αρµοδιότητες των Γραφείων Εκπαίδευσης τα οποία καταργούνται.

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων υποβαθμίζεται αφού περιορίζεται στο να προτείνει. Έτσι, η ευθύνη µιας απόφασης ενός συλλογικού οργάνου, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, µμεταφέρεται σε ατοµικό επίπεδο, δηλαδή στην κρίση του διευθυντή.