Νερό από τον Μόρνο σε μια εβδομάδα

Με την τοποθέτηση μεταλλικού αγωγού μεγάλης διατομής άρχισαν οι...

Με την τοποθέτηση μεταλλικού αγωγού μεγάλης διατομής άρχισαν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης των ζημιών στο κανάλι μεταφοράς νερού από τον Μόρνο.

Η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν και οι εργασίες για την πλήρη επιδιόρθωση της ζημιάς.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη θέσει σε λειτουργία το εναλλακτικό σύστημα τροφοδοσίας του δικτύου με νερό από τον Μαραθώνα και την Υλίκη.

Επίσης, θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι της περιοχής, που υπέστησαν ζημιές, είτε από το Δημόσιο, είτε από την ΕΥΔΑΠ.