Έτοιμο για κατασχέσεις το ΙΚΑ

Την άμεση εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης...

Την άμεση εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (πλειστηριασμοί και κατασχέσεις) σε βάρος του οφειλετών του ΙΚΑ ζητά η διοίκηση του Ιδρύματος με εγκύκλιο, που απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του.

Η ίδια εγκύκλιος περιλαμβάνει και όσους υπαχθεί σε ευνοϊκή ρύθμιση και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο ελέγχου των συνταξιούχων και των δαπανών του, το ΙΚΑ ζητάει από τις τράπεζες να το ενημερώνει για τα στοιχεία των συνδικαιούχων που υπάρχουν σε λογαριασμό συνταξιούχου που πέθανε.