Πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλόγλωσσων μαθητών

Σε περισσότερα από 600 σχολεία της χώρας ξεκίνησε πρόγραμμα...

Σε περισσότερα από 600 σχολεία της χώρας ξεκίνησε πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, με κεντρικό συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και τρεις μήνες και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013, οπότε αναμένεται ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αυξηθεί, καθώς ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.

Για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμής 250 φιλόλογοι και άλλες ομάδες ειδικών επιστημονικών συνεργατών, ενώ εμπλέκονται χώροι πολιτισμού, όπως μουσεία.