Σαμοθράκη: Έργα επεξεργασίας λυμάτων

Για την επεξεργασία λυμάτων στη Σαμοθράκη εγκρίθηκαν έργα...

Για την επεξεργασία λυμάτων στη Σαμοθράκη εγκρίθηκαν έργα ύψους 12.000.000 ευρώ, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Θύμιο Σώκο.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν:

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προσαγωγής και διάθεσης λυμάτων στην Καμαριώτισσα

• Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός στον οικισμό Λακκώματος

• Αποχετευτικές εγκαταστάσεις στον οικισμό Θερμών και τα δημοτικά κάμπινγκ του δήμου Σαμοθράκης

• Έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Βαράδες-Θέρμα