Ο Συνήγορος του Πολίτη για διαγραφή χρέους από τη ΔΕΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη για διαγραφή χρέους από τη ΔΕΗ

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πολίτης που διαμαρτυρόταν, διότι η ΔΕΗ ΑΕ τον επιβάρυνε με οφειλή η οποία αφορούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κατάστημα, κατά τη χρονική περίοδο που ο ίδιος δεν ήταν πλέον μισθωτής του ακινήτου.

 

Προηγουμένως, είχε απευθυνθεί με αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία, επισυνάπτοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών, λύση μίσθωσης, καθώς και βεβαίωση ασθενείας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ανεξάρτητη Αρχή με έγγραφο της προς τo αρμόδιο κατάστημα της ΔΕΗ ΑΕ, ζήτησε την επανεξέταση του αιτήματος.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΗ ΑΕ προχώρησε στη διαγραφή της οφειλής, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 16.943,63 ευρώ, αφού διαπίστωσε, ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου έγινε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχούσε στο οφειλόμενο ποσό, ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου δεν ήταν ο ίδιος πολίτης.