Συνολικά 109.418 υποθέσεις εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια

Συνολικά 109.418 υποθέσεις εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια

Στα φορολογικά δικαστήρια εκκρεμεί η εκδίκαση 109.418 φορολογικών υποθέσεων, στις οποίες αντιστοιχούν πρόστιμα και προσαυξήσεις 7,64 δισ. ευρώ.

 

Παράλληλα, από τα φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα ύψους 17,6 δισ. ευρώ που έχουν επιδικαστεί έως τώρα από υποθέσεις που εκδικάστηκαν, μόνο το 5,2% ή 913,4 εκατ. ευρώ έχει εισπραχθεί.

Αυτό προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία στο τέλος του 2013 από τα 17,6 δισ. ευρώ των προστίμων που επιδικάστηκαν, τα φορολογικά ανέρχονταν σε 14,814 δισ. ευρώ και τα τελωνειακά σε 2,8 δισ. ευρώ.

Επίσης από τις 109.418 φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια, οι 98.353 βρίσκονται στο Πρωτοδικείο, 9.811 στο Εφετείο και 1.254 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από τις υποθέσεις αυτές:

- 27.736 είναι φορολογικές υποθέσεις έως 150.000 ευρώ στις οποίες αντιστοιχούν πρόστιμα συνολικού ύψους 607,52 εκατ. ευρώ.

- 1.937 είναι υποθέσεις άνω των 150.000 ευρώ με συνολικό ύψος προστίμων 412,17 εκατ. ευρώ.

- 1.745 είναι υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ με πρόστιμα 909,97 εκατ. ευρώ.

- 901 υποθέσεις είναι άνω του 1 εκατ. ευρώ για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5,714 δισ. ευρώ.